Nederlandse veiligheidsdiensten bereiden zich voor op terroristische aanslagen met drones. De onbemande vliegtuigjes kunnen bijvoorbeeld bommen, giftige gassen of biologische wapens vervoeren en die laten vallen op mensen of gebouwen.

Drones uitschakelen

Om aanslagen met drones te voorkomen, worden in opdracht van de politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) allerlei systemen getest om vijandige drones op afstand uit te kunnen schakelen. Zo test de politie zelfs met roofvogels om drones uit de lucht kunnen plukken.

Oplossingen

In de zomer willen de veiligheidsdiensten met concrete voorstellen komen. Binnenkort zal de Tweede Kamer over dit onderwerp in besloten setting worden gebriefd, zegt een woordvoerder van de NCTV, zo meldt NOS.

Aanslag

“Iedereen kan over een drone beschikken, en dus ook mensen die er misbruik van willen maken”, zegt hoofd operaties Michel Baeten van de Landelijke Politie. “Het is een instrument waar je van alles mee kan, dus misschien ook wel een aanslag plegen.”politie-drones-drone-uitschakelen-roofvogelspolitie-drones-drone-uitschakelen-roofvogels

Bommen

Veiligheidsdiensten brengen momenteel alle mogelijke scenario’s van misbruik van drones door criminelen en terroristen in kaart. Ze bekijken ook welke maatregelen nodig zijn om kantoren, materiaal, informatie en personeel te beschermen.

Onderzoek

The Oxford Research Group, een Brits onderzoeksteam, concludeerde begin deze maand in een rapport dat de dreiging van terrorisme met drones toeneemt. Ook zou Islamitische Staat volgens hen onder meer met het idee spelen om aanslagen te plegen met behulp van drones.

Terroristen

Een mogelijk scenario is bijvoorbeeld dat terroristen gevaarlijke ladingen onder een drone hangen, zoals projectielen, bommen, vuurwapens, giftige gassen, of nucleaire, biologische en chemische wapens. Dat concludeerde het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) in een rapport over drones, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Slachtoffers

Een andere mogelijkheid is dat terroristen de infectieziekte miltvuur met behulp van een drone in drinkwaterbronnen deponeren. Of dat ze drones gebruiken om antrax, pokken en pest middels een explosief heel snel door de lucht te verspreiden. “Met grote aantallen slachtoffers als gevolg”, aldus de schrijvers.

Drones

Zelfs met onschuldige ladingen kunnen terroristen paniek en chaos veroorzaken, menen de onderzoekers. Wanneer iemand een zakje water onder een drone hangt, zullen autoriteiten die niet durven neerhalen, zolang onduidelijk is wat daarvan de consequenties zijn. Ook is het denkbaar dat iemand een drone in bijvoorbeeld een museum neerlegt, waar een week later een staatshoofd op bezoek komt. Met de bedoeling de drone later op afstand te activeren.

Merkel

Aanslagen op politici of zakenmensen vormen volgens het WODC een ander gevaar en kunnen zelfs "een risico voor de nationale veiligheid vormen". Dat gebeurde vorig jaar in Japan, waar een drone met radioactief zand op het kantoor van premier Shinzo Abe landde. En in 2013 liet de Piratenpartij met opzet een drone neerstorten vlak voor de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Anti-drone systemen

Om dergelijke aanslagen te voorkomen, laten de veiligheidsdiensten nu systemen ontwikkelen om ongewenste drones op te sporen en uit te schakelen. Zo is een drone gemaakt die met een schietnet de vijandige drone kan vangen en deze vervolgens met een parachute op een veilige plek kan laten landen. Ook met krachtige microgolven kan een drone op afstand worden gestopt. Ook werken zowel Rusland als Boeing aan een laserkanon om drones uit de lucht te kunnen halen. roofvogels-arend-adelaar-dronesroofvogels-arend-adelaar-drones

Roofvogels

De politie bekijkt ook de mogelijkheid om roofvogels in te zetten om drones uit de lucht te halen. Daarvoor werkt de politie samen met een roofvogelspecialist. Die traint de vogels om vijandige drones met hun klauwen vast te grijpen.

TNO

Kennisinstituut TNO onderzoekt in opdracht van de politie of roofvogels op een veilige manier drones uit de lucht kunnen halen. De vogels hebben van nature schubben op hun klauwen, die hen moeten beschermen tegen de beet van hun prooi. TNO kijkt nu of de arenden meer bescherming nodig hebben.

Beste oplossing

De veiligheidsdiensten zullen per situatie bekijken welke methode het effectiefst is om in te zetten, aldus Baeten van de Landelijke Politie.

2 Reacties

  1. Paul

    Belachelijk, hoe Poliltie dieren inzet.

  2. Cees

    Prachtig om te zien hoe Politie dieren inzet.

Plaats een reactie