Woningcorporatie WoonFriesland gaat na een geslaagde proef vaker gebruik maken van drones om huurwoningen te inspecteren. Dat nieuws zorgde voor enige onrust onder de bewoners, maar drone-operator Aeroscan drukt ze op het hart dat de privacy van de huurders gewaarborgd blijft.

Weerstand

Drones zijn recent ingezet om huurwoningen van woningcorporatie WoonFriesland te inspecteren en dat levert bij sommige bewoners weerstand op. De Dokkumer startup Aeroscan, die inhoudelijk de dronevluchten verzorgt, wil de huurders duidelijk maken dat hun privacy niet in het geding komt.

Proef

WoonFriesland voerde vorige week met de drones van Aeroscan een geslaagde inspectieproef uit in de plaats Donkerbroek. De omwonenden waren van tevoren via een brief op de hoogte gebracht. In eerste instantie leverde het idee geen weerstand op, maar toen er eenmaal een drone door de woonwijken vloog die foto’s maakte, riep dat een aantal vragen op.

Drone-operator Aeroscan verzekert privacy bewoners WoonFriesland

Onwetendheid

Drones die in woonwijken vliegen komen wel erg dichtbij en dat kan een ongemakkelijk gevoel geven voor bewoners. Dat snapt ook Mark Nicolai, de 29-jarige directeur van Aeroscan. Hij gaat graag het gesprek met ze aan. "Het doel dat wij met de drone hebben, is om woningen kwalitatief goed te houden. We hebben inmiddels tien pilots in heel Nederland gedaan en je merkt dat de meeste mensen het interessant vinden, maar een klein percentage stelt kritische vragen. En terecht, ik zou er ook alles over willen weten. Het is misschien een stukje onwetendheid, men weet niet wat drones kunnen doen."

Privacy

Hoe gaat het dan in zijn werk? "Het systeem programmeert de woning vanuit de lucht en let daarbij zoveel mogelijk op de details in de dakbedekking en de goot. "Speciale technologie voor beeldherkenning geeft gezichten en kentekens een ‘blur’ om ze onherkenbaar te maken. De gebruiker krijgt dus alleen informatie over de staat van het onderhoud van de woning, zodat op het juiste moment onderhoud kan worden uitgevoerd", aldus Nicolai.

Drone-operator Aeroscan verzekert privacy bewoners WoonFriesland

Zichtbaarheid

Bij inspecties is altijd zichtbaar dat er een vlucht wordt uitgevoerd en wordt de landingsplaats afgezet. Bewoners krijgen een brief met uitleg over de procedure en Aeroscan plaatst waarschuwingsborden op straat. Er loopt ook iemand mee die kijkt of de voorwaarden van de vergunning worden nageleefd. Zo weten alle bewoners waar ze aan toe zijn. In andere woonwijken lopen vergelijkbare proeven.

Vergunning

Aeroscan kreeg eind vorig jaar toestemming van de Inspectie Leefomgeving en Transport en het Ministerie van Defensie om binnen de bebouwde kom te mogen vliegen. De eerste stap daarvoor werd in 2017 gezet met het verkrijgen van een professionele dronevergunning, maar het bedrijf wilde ook in stedelijk gebied gaan vliegen. Nicolai wist echter de instanties te overtuigen van het maatschappelijk nut van zijn project en hij kreeg de vergunning.

0 Reacties

    Plaats een reactie