Het Amerikaanse ministerie van Transport heeft drie grote aankondigingen gedaan. Er is een voorstel gedaan om de regelgeving aan te passen op het gebied van nachtelijke vluchten en het vliegen boven mensen. Ook is er een vooraankondiging gedaan om de regels aan te passen om ongewenste drones tegen te gaan. Als laatste maakte de afdeling ook bekend drie contracten te hebben toegekend aan commerciële dienstverlenende bedrijven om een technologie te ontwikkelen voor het plannen van vluchten, communicatie toepassingen en weerdiensten voor drones onder de 120 meter.

Part 107

Het Amerikaanse ministerie van Transport heeft een voorstel gedaan voor het aanpassen van Part 107 van de regelgeving voor luchtvaartuigen. In dit artikel staat beschreven dat er niet boven mensen gevlogen mag worden en tevens niet in de nacht.

Buiten 'Line of Sight'

Omdat er in de toekomst meer vluchten uitgevoerd gaan worden met drones die buiten het gezichtsveld van de piloot vliegen, zoals bijvoorbeeld bezorgdrones, is het moeilijk controleerbaar of de drone boven mensen vliegt. Daarom is een verandering van regelgeving volgens het Ministerie van Transport noodzakelijk. Het kan echter nog zeker anderhalf jaar duren voordat de regels daadwerkelijk ingevoerd worden.

Amerikaanse ministerie van Transport gaat nachtelijke dronevluchten en vluchten boven mensen toestaan

Uitzondering

Op dit moment kunnen professionele dronepiloten een uitzondering of een vergunning aanvragen voor een uitzondering op de regelgeving. Voor het vliegen in de nacht wordt deze vaak toegekend, maar voor het vliegen boven mensen wordt deze in 99% van de gevallen afgekeurd.

Lokale autoriteiten

Naast het verbod op het vliegen beschrijft Part 107 ook dat een dronepiloot zijn vergunning of uitzonderingspapieren moten kunnen tonen een een inspecteur van de FAA. In het voorstel van de aanpassing van de regelgeving wordt ook gevraagd om te verplichten deze vergunning te tonen aan lokale autoriteiten.

Amerikaanse ministerie van Transport gaat nachtelijke dronevluchten en vluchten boven mensen toestaan

Vliegen boven mensen

Voor het vliegen boven mensen gelden er in het voorstel drie categorieën:

Categorie 1

Drones tot 250 gram. Hiervoor dient geen verdere beperking. Piloten moeten zich aan de vliegregels houden en zich kunnen legitimeren aan lokale autoriteiten en inspecteurs van de FAA.

Categorie 2

Drones die zwaarder zijn dan 250 gram moeten door de fabrikant gekeurd laten worden bij de FAA. Wanneer het toestel onder categorie twee van de letseldrempel zitten dan mag er boven mensen gevlogen worden. Wél moet de drone voorzien worden van propeller beschermers en van een remsysteem zoals een speciaal parachutesysteem.

Categorie 3

Komt de drone na de keuring in categorie drie van de letseldrempel, dan valt deze binnen categorie drie van het voorstel. De drones moeten verplicht uitgerust worden met propeller beschermers en bestuurders moeten zich aan de volgende beperkingen houden:

  • Niet vliegen over open gebieden waar mensen niet op de hoogte zijn van de dronevlucht.
  • Alleen vliegen over een afgebakend gebied waarbij de mensen op de grond op de hoogte zijn van de dronevlucht.
  • Geen aanhoudende vluchten boven mensen. Alleen korte vluchten toegestaan.
  • Niet vliegen boven mensen in een voertuig.

Amerikaanse ministerie van Transport gaat nachtelijke dronevluchten en vluchten boven mensen toestaan

Vooraankondiging

Naast het voorstel om Part 107 aan te passen deed het ministerie van Transport een vooraankondiging voor het maken van regels om ongewenste drones tegen te gaan. Dit betekent dat de FAA regels gaat maken voor anti drone oplossingen. Hierbij kan het publiek naar aanleiding van de vooraankondiging ideeën en adviezen aandragen die de FAA mee kan nemen bij het opstellen van een voorstel regelgeving.

Contracten drone verkeerssysteem

Als derde maakte het ministerie van Transport bekend dat er drie contracten zijn toegekend aan commerciële dienstverlenende bedrijven om een technologie te ontwikkelen voor het plannen van vluchten, communicatie toepassingen en weerdiensten voor drones tot 120 meter hoogte. De contracten zijn toegekend aan:

  • Nevada UAS Test Site Smart Silver State
  • Northern Plains Unmanned Aircraft Systems Test Site
  • Virginia Tech Mid-Atlantic Aviation Partnership

Drone luchtverkeer

Door de vergevorderde ontwikkelingen op het gebied van drones als transportmiddel is het noodzakelijk dat hiervoor een luchtverkeerssysteem wordt ontwikkeld die dit op een veilige en overzichtelijke manier controleert.

Bron: Forbes

0 Reacties

    Plaats een reactie