De gemeente Schiermonnikoog heeft minister Van Nieuwenhuis gevraagt om met strengere regels te komen voor drones. Bewoners en dieren zouden namelijk veel last hebben van de onbemande luchtvaartuigjes.

Aanscherpen regels

De gemeente Schiermonnikoog krijgt steeds meer vragen van mensen die drones zien vliegen. Daarom heeft de gemeente nu minister Van Nieuwenhuis gevraagd om de regels aan te scherpen op en rond het eiland.

Vuurtoren

Drones worden bij het eiland vooral gespot bij de vuurtoren en ook boven de kwelders en duinen hangen vaak drones. In sommige gevallen zouden de onbemande luchtvaartuigjes zorgen voor overlast en het verstoren van de rust voor de dieren.

Europese regelgeving

Het is onwaarschijnlijk dat de minister de regels op korte termijn zal wijzigen. Onlangs kondigde de regering namelijk aan af te zien van de plannen om de regels voor hobby dronevliegers aan te scherpen, omdat er in Europa wordt gesproken over een Europese regelgeving.

Gemeente schiermonnikoog vraagt Minister om strengere droneregels

Bezorgdrone

Ook worden er momenteel tests uitgevoerd waarbij een drone buiten het gezichtsveld van de piloot vanaf het vaste land naar het eiland Schiermonnikoog vliegt. De Delftacopter van de TUDelft voert deze tests uit om te kijken of het binnenkort bezorgingen naar het eiland kan uitvoeren.

0 Reacties

    Plaats een reactie