In Kenia was het bezitten van een drone tot voor kort niet legaal. Daar is nu eindelijk verandering in gekomen. Na een juridische procedure die al in 2016 begon mogen burger en bedrijven nu eindelijk drones gebruiken voor eigen vermaak of commerciële doeleinden.

Drones legaal

Na een juridische strijd die al sinds 2016 gaande is, zijn drones nu ook in Kenia gelegaliseerd. Burgers en bedrijven verwierven recent het wettelijke recht om drones te bezitten en te exploiteren. Voorheen was het technisch verboden voor iedereen behalve het leger om een drone in het land te hebben.

Wetgeving

Dat drones nu gelegaliseerd zijn in Kenia is te danken aan de goedkeuring van de Civil Aviation UAS Regulations Act van 2019. Eerder keurde de overheid deze wet juist af. Deze zou niet strak genoeg zijn en er waren zorgen over zaken als pricacy. Tot eind 2019 was het besturen van een drone zelfs strafbaar met een gevangenisstraf van maximaal 12 maanden of een boete die kon oplopen tot omgerekend duizenden euro's.

Drones voor consumenten en bedrijven eindelijk legaal in Kenia

Kenya Civil Aviation Authority

Met de huidige wetgeving kunnen burgers ouder dan 18 jaar en bedrijven die in Kenia zijn geregistreerd legaal een drone bezitten. De regels zijn echter nog steeds streng. Je kunt bijvoorbeeld niet zomaar een drone verkopen die je bezit. Daar heb je goedkeuring voor nodig van de Kenya Civil Aviation Authority.

Bron: Techweez

0 Reacties

    Plaats een reactie