De Politie en Rijkswaterstaat hebben afgelopen weekend onderzoek gedaan met behulp van drones naar de herkomst van een tien kilometer lang oliespoor op de IJssel bij Deventer. Met de drone kon goed bekeken worden hoe groot de olievlek is.

Drones

Op de IJssel bij Deventer is het water flink vervuild met olie. Een spoor van ruim 10 kilometer is goed te zien op het wateroppervlak. De Politie en Rijkswaterstaat hebben een drone ingezet om de omvang van de olievlek in kaart te brengen.

Olie

De olie is goed zichtbaar in het water en kan door voorbijgangers goed geroken worden. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is de olie niet schadelijk en zal de olie dat op het water drijft vanzelf verdampen. Er zijn wel monsters van het water genomen om te zien hoe ernstig de vervuiling is.Onderzoek met drones naar oliespoor op de IJssel

Dumping

Het is nog niet duidelijk waar de olie in het water terecht is gekomen. Binnenvaartschippers die over de IJssel varen, hebben in de buurt van het oliespoor jerrycans en vuilniszakken zien drijven. Dit kan duiden op dumping door een schipper. Vermoedelijk is de 'dader' stroomopwaarts gevaren.

0 Reacties

    Plaats een reactie