Op Drones.nl zien we drones voorbijkomen met de meest creatieve uitbreidingen, maar een robotarm hadden we nog niet gezien. Het iniatief Mechatronica, van Hogeschool Saxion, wil kijken wat er allemaal mogelijk is met zo'n uitbreiding en ontving hier recent een subsidie van 1 miljoen euro voor.

Onderzoek

Het Saxion-lectoraat Mechatronica wil de mogelijkheden onderzoeken van het uitbreiden van een drone met een robotorarm. Onlangs ontving men daarvoor een subsidie van 1 miljoen euro. Het onderzoek richt zich op de toepassingen die mogelijk zijn waneer een drone uitgerust wordt met een dergelijke arm,

Mogelijkheden

Het onderzoeksproject van lector Abeje Mersha wil kijken of het mogelijk is om een functionerende robotarm op een drone te plaatsen. Deze kan dan ingezet worden voor werk waar preciezere en complexere bewegingen nodig zijn, die normaal enkel door mensenhanden gerealiseerd kunnen worden. Denk hierbij aan landbouw-werkzaamheden of aan het aandraaien van schroeven op een brugconstructie.

Saxion ontvangt grote subsidie voor ontwikkelen drone met robotarm

Vier jaar

Het zal wel nog even duren voordat er concrete toepassingen uit voorkomen. De komende tijd verwachten Mersha en zijn collega’s er nog wel even zoet mee te zijn. “We zijn van plan om de eerste concrete prototypen binnen twee jaar te testen. Na vier jaar moet er dan goede volwassen technologie zijn, waarmee het bedrijfsleven binnen enkele jaren daarna een product kan opleveren.”

Subsidie

Voor het project ontving Saxion 1 miljoen euro vanuit de RAAK-PRO regeling voor het project Modular Aerial Robotic Systems for Sustainable Living on Earth (MARS4EARTH). Deze subsidie zal geinvesteerd worden in het ontwikkelen van de robot arm en het testen van de mogelijkheden in een testomgeving.

0 Reacties

    Plaats een reactie