Grote olievlekken komen niet alleen voor in de Atlantische Oceaan. In de Haringhaven van IJmuiden ging het dit jaar nog mis :een paar duizend liter olie liep vanaf een schip de haven in en vervuilde het water. Mede dankzij de hulp van van een drone kon dit gelukkig snel opgelost worden.

Besmeurde haven

Rijkswaterstaat benadrukte recent hun groeiende vertrouwen in de toepassingen van drones. Het overheidsorgaan lichtte daarbij een situatie toe waarbij en paar duizend liter olie loopt vanaf een schip de haven van Ijmuiden besmeurde. Dankzij de inzet van een drone kon de situatie snel in beeld gebracht worden, ondanks dat het buiten al donker was.

Oliescherm

Na akkoord van een nabijgelegen helikopterhaven vliegt de drone over de haven om beelden te schieten. Daar is een drijvend oliescherm in het water gelegd die moet voorkomen dat de olie zich verspreidt. Binnen een kwartier kan men via de dronebeelden beoordelen of deze maatregelen het beoogde resultaat hebben gehad. Die blijken een succes, want de beelden bevestigen dat de verontreiniging zich niet heeft verspreid.

Inzet van drones helpt Rijkswaterstaat met oliebestrijding

Groot voordeel

Het grote voordeel van de dronebeelden is dat men de situatie razendsnel en overzichtelijk in beeld kan brengen. "Vanaf een vaartuig is het niet altijd makkelijk om snel een overzichtsbeeld te krijgen", vertelt Herwin Hemstrijd, gecertificeerd dronepiloot bij Rijkswaterstaat. "Doordat je in een haven of op een rivier met een drone sneller beelden kunt genereren, kunnen we ook sneller maatregelen nemen, omdat je ziet hoe groot de verspreiding is en waar het heen stroomt."

Drones

Sinds vorig jaar zijn de drones al enkele malen ingezet bij verontreinigingen, het is de bedoeling dit vaker te doen bij incidenten. "We streven ernaar dat elke regio op termijn een of meerdere dronepiloten heeft, om zo een landelijke dekking te krijgen", aldus Herwin.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat werkt al langere tijd met drones. Zo organismeerde men in 2018 een Drone Challenge waarbij diverse partijen samenwerkten bij het vinden van innovaties op het gebied van de inzet van drones. Daarnaast gebruikte men drones om dode vogels op te sporen.

Foto: Rijkswaterstaat

0 Reacties

    Plaats een reactie