De Drone Challenge van Rijkswaterstaat gaat een volgende fase in waarbij de focus wordt verlegd van lokaal en automatisch vliegen naar een opschaalbare en operationele toepassing van drones. Rijkswaterstaat ziet de inzet van automatisch en op lange afstanden vliegende drones als belangrijkste uitdaging.

Drone Challenge 2018

In de zomer van 2018 organiseerde Rijkswaterstaat Drone Challenge 2018. Met deze challenge wil Rijkswaterstaat samenwerken met marktpartijen bij het vinden van oplossingen en innovaties als het gaat om de inzet van drones. In 2018 wist Robor Electornics de eerste prijs te winnen van de Drone Challenge.

Drones Rijkswaterstaat moeten over langere afstanden en buiten het zicht van piloot vliegen

Volgende stap

Afgelopen maandag kwam een groot gezelschap bestaande uit ontwikkelaars, beleidsmensen, dronepiloten en -bouwers en mensen van partners bij politie, marine en ProRail samen bij Rijkswaterstaat in Utrecht om te brainstormen over de volgende stap in de Drone Challenge.

Experimenteerruimte

Rijkswaterstaat kijkt nu hoe de drone inzet de scheepvaart kan versterken met de resultaten van de Drone Challenge. De waardevolle informatie wordt gebruikt om binnen twee jaar een Rijkswaterstaat experimenteerruimte in te richten aan de Waal-Nijmegen Tiel.

Beyond Visual Line of Sight (BVLOS)

De komende jaren richt Rijkswaterstaat zich op de uitdaging om over langere afstanden, en buiten het gezichtsveld van de piloot, te mogen vliegen met drones. Voor Rijkswaterstaat is dit ook een voorwaarde om drones goed in operaties te kunnen inpassen.

Drones Rijkswaterstaat moeten over langere afstanden en buiten het zicht van piloot vliegen

Uitdaging

Verschillende partijen doen mee aan de challenge en iedere partij brengt zijn eigen deskundigheid en expertise met zich mee. Zo is de ene partij goed in het ontwikkelen van sensoren, terwijl de andere partij goed is in het ontwikkelen van drones. De uitdaging is om deze op elkaar aan te laten sluiten.

0 Reacties

    Plaats een reactie