Op de N318 Misterweg in Winterswijk konden bestuurders recent een drone spotten. Dit was niet zomaar een drone, maar een quadcopter die daar vloog in opdracht van de provincie. Het doel? Vanuit de lucht gegevens verzamelen als onderdeel van een trajectverkenning ter verbetering van het wegennet.

Nieuw initiatief

De provincie Gelderland heeft recent een drone laten vliegen over de Misterweg in Winterswijk, Gelderland. Met dit nieuwe initatief willen gemeente en provincie op efficiënte wijze diverse gegevens verzamelen. Denk hierbij aan verkeersinformatie en informatie over de kwaliteit van het wegdek. Men bereidt zich hiermee op moderne wijze voor op groter wegonderhoud in 2021.

Vaarwel handwerk

"Iedere negen jaar is een weg of een deel van een weg aan de beurt voor groot onderhoud", vertelt een woordvoerder van de provincie. "Voorheen was er een voortraject met mensen die langs de weg stonden en handmatig allerlei zaken opschreven en telden, maar nu verzamelt de drone alle gegevens. Via speciale software wordt dit vervolgens geanalyseerd en zo brengen we de daadwerkelijke situatie goed in beeld."

Provincie Gelderland start eerste verkeersonderzoek met drone

Toepassingen

De provincie heeft nog niet besloten of ze drones vaker gaan inzetten om verkeerssituaties in kaart te brengen. Dit zou van pas komen bij bijvoorbeeld evenementen of ongelukken waardoor filevorming ontstaat. Hoewel de drone momenteel enkel ingezet wordt voor analyse, is real-time monitoren in de praktijk zeker mogelijk.

Privacy

Van mogelijke inbreuk op privacy is volgens de provincie geen sprake. Zij verzekert dat de drone de verzamelde gegevens veilig opslaat en dat er verder niets met deze data gebeurd. Ook benadrukt ze dat men samenwerkt met een betrouwbare partij die alle nodige vergunningen geniet.

Toekomst

De resultaten van het uitgevoerde verkeersonderzoek laten nog even op zich wachten. Uiteindelijk wordt de verkregen informatie van de dronevlucht onderdeel van de trajectverkenning Varsseveld-Winterswijk. Werkzaamheden, zoals het vervangen van asfalt en andere onderhoudswerkzaamheden, staan hier gepland voor 2021.

0 Reacties

    Plaats een reactie