Om de ontwikkeling rondom drone- en U-space projecten te ondersteunen heeft de Europees Commissaris van Transport, Violete Bulc, het U-space Demonstrator Netwerk officieel ingehuldigd. Het netwerk wordt een forum om kennisoverdracht te bevorderen over hoe drones op een veilig, schaalbare en milieuvriendelijke manier commercieel kunnen worden ingezet.

U-Space Demonstrators

De ontwikkelingen van drones gaan in razend tempo en om deze onbemande luchtvaartuigen op een veilige, schaalbare en milieuvriendelijke manier commercieel in te zetten heeft de Europese Commissie een Europees netwerk van U-Space Demonstrators ingehuldigd.

Kennisoverdracht

Het systeem richt zich op alle drones in het luchtruim en verbindt deze in een voor autoriteiten en burgers inzichtelijk forum. Hiermee wordt de kennisoverdracht bevorderd.

Samenwerking

Het netwerk is een samenwerking van EASA, het Europese agentschap voor de veiligheid in de luchtvaart, SESAR Joint Undertaking (SJU) en Eurocontrol. Deze organisaties werken nauw samen om projecten en autoriteiten te ondersteunen die drone-operaties zullen goedkeuren.

Europese Commissie presenteert Europees netwerk van U-Space Demonstrators

U-space projecten

Er bestaan reeds U-space projecten met drones die concrete resultaten opleveren over hoe drones op een veilige manier kunnen worden ingezet en hoe het groeiende U-space systeem robuuster en betrouwbaarder kan worden. Om U-space projecten aantrekkelijk en duurzaak voor investeerders te maken, dienen voorgestelde oplossingen compatibel te zijn binnen het Europees kader. Daarom heeft de EU Commissie initiatief genomen om een Europees netwerk van U-space demonstrators op te richten ter ondersteuning van deze projecten.

Demonstreren

De focus van het netwerk is om veelbelovende projecten die nog wat verdere operationele en regelgevende aanpassingen dienen te demonstreren alvorens ze commercieel kunnen worden ingezet. Het netwerk ondersteunt daarmee ook bevoegde autoriteiten om de vele aanvragen te verwerken die verwacht worden wanneer de commerciële inzet van drones van start gaat.

Bron: dVO

0 Reacties

    Plaats een reactie