Uit onderzoek is gebleken dat bijna een kwart van de akkerbouwers in België zeer geïnteresseerd zijn in het inzetten van drones. Dit is niet gek, gezien de inzet van drones de gewasopbrengst kan verhogen.

Onderzoek

Tijdens een telefonische inventarisatie van AgriDirect is gebleken dat Belgische akkerbouwers, loonwerkers en rundveehouders zeer geïnteresseerd zijn in het inzetten van drones om hun teelt te optimaliseren. Het onderzoek is uitgevoerd onder 530 Vlaamse en Waalse agrariërs.

Precisielandbouw

De inzet van drones kan voor agrariërs een flinke besparing opleveren. Drons kunnen namelijk een perceel nauwkeurig in kaart brengen. De data die daarmee vergaard wordt kan worden toegepast om de gewasopbrengst te verhogen, arbeidsuren te verminderen en gewasbescherming te optimaliseren.

Belgische akkerbouwers tonen interesse in drones

Vlaanderen positiever

Uit het onderzoek is ook gebleken dat er een opmerkelijk verschil is tussen agrariërs in Vlaanderen en Wallonië. Akkerbouwers, rundveehouders en loonwerkers in Vlaanderen zijn namelijk meer geïnteresseerd dan de agrariërs in Wallonië.

0 Reacties

    Plaats een reactie