Waterschap Noorderzijlvest is vorige week een proef gestart met de inzet van drones voor het inspecteren van watergangen en taluds voorafgaand aan het maaien. De drones zijn uitgerust met een warmtebeeldcamera en geven via een app door aan de maaier waar nesten van watervogels liggen.

Verplicht voorlopen

Om in het broedseizoen (voor 15 juli) te mogen maaien moet er voorgelopen worden. Dit houdt in dat de maaier eerst het te maaien landschap moet inspecteren op nesten of andere dieren. Dit is bepaald in de gedragscode van waterschappen en de Wet van Natuurbescherming.

Drone met warmtebeeldcamera

Om dit proces van 'voorlopen' te versnellen test Waterschap Noorderzijlvest nu de inzet van een drone. De drone is uitgerust met een warmtebeeldcamera en inspecteert hiermee de kant van de watergangen op nesten van watervogels.

Waterschap Noorderzijlvest gebruikt drone met warmtecamera voor nestinspecties

Veranderende klimaat

Door het veranderende klimaat merkt Noorderzijlvest dat sommige watergangen in het broedseizoen vaker schoongemaakt moeten worden. Hiervoor zijn drones een goed hulpmiddel.

Vliegen

Tijdens de inspectie vliegt de drone op 20 meter hoogte boven de watergang en filmt hij met de warmtebeeldcamera naar de grond. Door middel van een app kan de maaier direct zien waar de nesten zitten. Hierdoor worden de levens van de vogels gespaard blijven.

Reekalfjes

Een drone met warmtebeeldcamera blijkt niet alleen handig om vogelnesten op te sporen, maar redden jaarlijks ook het leven van tientallen reekalfjes die zich schuil houden in het hoge gras.

Bron: Noorderzijlvest

1 Reacties

  1. e.alberts

    Heeft u meer info over: 1. welke drone en welke warmtebeeldcamera wordt gebruikt. 2. de technische specificaties die het waterschap gebruikt? 3. tevredenheid van het waterschap 4. de prijs van dromen met warmtebeeld. alvast dank voor uw reactie.

Plaats een reactie