Sinds eind 2015 is het registeren van hobby drones vanaf 250 gram verplicht in de Verenigde Staten. Deze verplichte registratie wordt per direct teruggedraaid na uitspraak van de Court of Appeals for the District of Columbia. De uitspraak komt nadat drone-enthousiasteling en advocaat John A. Taylor besloot de registratieplicht aan te vechten met een rechtszaak. Volgens Taylor is de registratieplicht namelijk in strijd met sectie 336 van de FAA Modernization and Reform Act, en hij is nu door de rechtbank in het gelijk gesteld.

Afschaffing droneregistratie

De verplichte droneregistratie voor hobby-drones in de Verenigde Staten wordt teruggedraaid. Nadat het Court of Appeals for the District of Columbia de advocaat John A. Taylor enkele weken geleden al in het gelijk stelde nadat hij redeneerde dat de regelgeving van de FAA (Federal Aviation Administration) in strijd is met enkele Amerikaanse wetten, is de kogel nu definitief door de kerk. Taylor is zelf een enthousiaste hobby-piloot die het absoluut niet eens is met de door de FAA opgelegde regels. De 'Registration Rule' blijkt in strijd met een wet die in 2012 door het Congress werd aangenomen, bekend als artikel 336 van de FAA Modernization and Reform Act. De registratieplicht voor commerciële drones blijft wel gelden. De officiële uitspraak van het Court of Appeals is online te raadplegen.

Nieuwe regelgeving

Het is onzeker of de verplichte droneregistratie in de Verenigde Staten voor altijd wordt afgeschaft. Er staat namelijk nog een wetsvoorstel in de wachtrij omtrent drone-registratie waarover het Amerikaanse Congress nog ver moet stemmen. Taylor geeft aan dat hij het niet erg zou vinden wanneer er opnieuw een registratieplicht komt. "Wanneer de verplichte registratie van de FAA opnieuw van kracht wordt, zal ik nooit spijt hebben van het aanspannen van deze zaak. Ik geloof dat deze zaak er voor altijd toe zal doen. De FAA weet nu dat het aansprakelijk kan worden gesteld voor zijn acties. De FAA kan niet zomaar wetten negeren en regels opleggen aan hobbyisten die verder geen keus hebben anders dan de regels te respecteren. Als advocaat stond ik versteld van het feit dat een overheidsinstantie zomaar een wet heeft genegeerd. Het was voor mij belangrijk om de wet te verdedigen, wat de uitkomst ook zou zijn".

Refund

De verplichte doneregistratie bij de FAA kostte $5 dollar. Dronepiloten die hun drone in de afgelopen maanden hebben geregistreerd komen in aanmerking voor een refund van dit bedrag. Op de website van de FAA is te lezen dat een droneregistratie ongedaan kan worden gemaakt door het invullen van een speciaal formulier, waarna ook de 5 dollar wordt teruggestort.

0 Reacties

    Plaats een reactie