Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt een aanpassing van de Regeling modelvliegen en de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen voor. Deze aanpassing zorgt ervoor dat de regels voor recreanten en beroepsmatige vliegers binnenkort meer gelijk worden.

Aanscherping regelgeving Drones

In een online Internetconsultatie zijn de vernieuwde regels voor modelvliegen kenbaar gemaakt. Deze regels zijn gemaakt om het verschil tussen recreatieve en beroepsmatige vliegers meer gelijk te trekken. Dit betekent dat ook de recreatieve dronevliegers binnenkort in plaats van 120 meter niet hoger dan 50 meter mogen vliegen en de drone niet verder dan 100 meter van zich vandaan. Daarnaast moet er minimaal 50 meter afstand gehouden worden van bebouwing, wegen en spoorlijnen. Op 3 september 2015 werd al aan de Tweede Kamer toegezegd dat de nationale regelgeving voor stapsgewijs aangepast zal worden om de ontwikkeling van de dronemarkt optimaal te faciliteren, rekening houdend met de ontwikkelingen in de EU.

Drones steeds veiliger

De aanscherping van de regels komt niet geheel uit de lucht vallen, maar is toch vrij opmerkelijk te noemen. Waar de drones steeds veiliger worden door uitrusting met bijvoorbeeld Geo-fencing, return-to-home en ontwijkingssensoren, mag je er dan binnenkort veel minder mee. Het Ministerie verwacht met de nieuwe regels dat er minder meldingen gaan komen van vluchten met drones in de buurt van bemande luchtvaartuigen.

Drone regels aangescherpt voor hobby vliegers

Modelvliegvelden

De aangescherpte luchtverkeersregels gaan niet gelden voor modelluchtvaartuigen die opstijgen van en landen op modelvliegvelden. Daar worden de regels voor alle modelvliegvelden gelijkgetrokken en betekend het dat je daar tot 300 meter hoogte mag vliegen en de drone ten alle tijden in het zicht moet blijven. Daarnaast worden modelvliegvelden vrijgesteld van de verplichting te beschikken over een luchthavenbesluit of een luchthavenregeling en te voldoen aan inrichting- en gebruikseisen voor luchthavens.

Beroepsmatig vliegen

Voor de beroepsmatige vliegers wordt de meldplicht bij de minister en burgemeester 24 uur voorafgaand aan de vlucht afgeschaft. Hiermee realiseert het Ministerie een lastenverlichting voor beroepsmatige dronevliegers.

Drone regels aangescherpt voor hobby vliegers

Internetconsultatie

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Defensie hebben een Internetconsultatie geopend om gebruikers van drones te informeren over de in voorbereiding zijnde regelgeving en waar mensen tot 29 mei 2017 kunnen reageren. Hierbij staat de aanscherping van de luchtverkeersregels niet meer te discussie en wordt er enkel reactie gevraagd over de aanpassing van de Regeling Modelvliegen en de afschaffing van de meldplicht voor beroepsmatig gebruik.

1 Reacties

  1. Maik Rovers

    Met de aanpassing van deze regels maakt de overheid de hobby kapot. Ook zal dit ten kosten gaan van de ontwikkeling van nieuwe technieken. Waarom de regels niet gelijk trekken met die van ons grootste buurland Duitsland. Dit zou vereenvoudiging betekenen in de EU kwa regelgeving. Nee Nederland moet het weer moeilijk en kapot maken :(

Plaats een reactie