De Chinese luchtvaartautoriteit (CAAC) is op zoek naar een manier om alle dronepiloten in het land te laten registreren. Dit moet ertoe lijden dan onverantwoordelijke dronepiloten makkelijker te vinden zijn. De registratieplicht voor dronepiloten lijkt daarbij het meest voor de hand te liggen.

Registratieplicht

De Civil Aviation Administration of China (CAAC) denkt na over de invoer van een registratieplicht voor dronepiloten. Directeur van de CAAC, Feng Zhenglin, zegt dat drone eigenaren zich moeten registreren met hun echte naam zodat in geval van incidenten sneller achterhaald kan worden wie er verantwoordelijk is. Dit geldt voor drones die zowel gebruikt worden voor recreatieve- als sportdoeleinden.

Amerika

De registratieplicht is vergelijkbaar met hoe deze in Amerika werd ingevoerd in december 2015. Amerikaanse dronebezitters registreren hun drone in de small Unmanned Aircraft Registration Service (sUAS). In het eerste jaar leverde dit al 600.000 registraties op.

Controleren

Naast de registratie wil de Chinese luchtvaartautoriteit nog meer maatregelen treffen om het dronevliegen beter te controleren. Zo willen zij drones kunnen weren rondom gebieden zoals vliegvelden. Ook moeten er meer vliegrestricties en anti-drone oplossingen komen. Vooral op vliegvelden, militairen basissen, overheidsinstellingen en andere gebieden waar de publieke veiligheid en staatsgeheimen in het geding zijn.

Onder druk

De CAAC komt met de regels omdat het onder druk staat van bezorgde burgers, luchtvaartvertegenwoordigers en wetgevers. Op dit moment hebben drones vrij spel en komt de veiligheid en privacy in gevaar. De regels worden dan naar alle waarschijnlijkheid dan ook snel ingevoerd.

0 Reacties

    Plaats een reactie