Het ministerie van Veiligheid en Justitie trekt 1,75 miljoen euro uit voor vier initiatieven die de overheid moeten helpen zich beter tegen drones te wapenen. Dat meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), onderdeel van het ministerie, dinsdag op haar website. Risico Volgens de NCTV bestaat er vanwege de brede verkrijgbaarheid en lage prijs van drones een risico op verstoring van de openbare orde of andere criminaliteit via de onbemande vliegtuigjes. Voorstellen Ondernemers zijn daarom gevraagd om met oplossingen te komen voor het "opsporen dan wel neutraliseren" van de drones. Daaruit zijn vier voorstellen geselecteerd die de komende tijd onderworpen worden aan een haalbaarheidsstudie.

Opsporing en neutralisatie

De vier technieken zijn onderverdeeld in twee categorieën, opsporing en neutralisatie. Om drones te kunnen vinden, werkt het bedrijf Robin Radar aan een radarsysteem dat drones op grote afstanden kan spotten. Microflown ontwikkelt een techniek die de onbemande vliegtuigen kan detecteren en lokaliseren op basis van het geluid dat ze maken. Het neutraliseren gebeurt bij Cobbs Industries via 'High Power Microwave'-technologie, die volgens het bedrijf veilig is gebleken om in het openbaar in te zetten. Delft Dynamics wil de drones met drones bestrijden, uitgerust met een vangnet.

Presentatie

Mochten de anti-dronetechnieken haalbaar blijken, dan kunnen de bedrijven een offerte presenteren aan de overheid.

0 Reacties

    Plaats een reactie