Wanneer je op beroepsmatige basis of voor commercieel doeleinden met een drone wilt vliegen, dien je in Nederland een ontheffing aan te vragen. Volgens de Wet luchtvaart (Wlv) en het Besluit luchtvaartuigen 2008 is het namelijk verboden om een drone of ander luchtvaartuig te gebruiken zonder toestemming. De ontheffing vraag je aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Regelgeving

De huidige regelgeving betreft het vliegen met drones is gebaseerd op de Regeling Modelvliegen, opgesteld door het ministerie van Verkeer en Waterstraat. In deze regelgeving wordt onderscheid gemaakt in recreatief en zakelijk gebruik van onbemande luchtvaartuigen. Men spreekt over zakelijk/commercieel gebruik van een drone wanneer:

 • De drone wordt gebruikt voor het uitoefenen van een beroep of functie
 • De drone een totale startmassa van maximaal 150 kg
 • De drone een maximumsnelheid van 129,64 km/u (70 knopen) heeft
Een drone die voor recreatieve doeleinden wordt gebruikt wordt in de huidige regelgeving daarom niet als drone beschouwd maar als modelvliegtuig. artikel_zakelijkevergunning2artikel_zakelijkevergunning2

Inspectie Leefomgeving en Transport

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing om beroepsmatig te vliegen met een drone dien je een aanvraag in te dienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, ook wel ILT. Het ILT is verantwoordelijk voor een vlot en veilig verloop van het luchtverkeer en beschermt de openbare veiligheid bij gebruik van het luchtruim door een drone. De ontheffing wordt enkel ontleent wanneer de aanvrager kan bewijzen dat de drone in kwestie betrouwbaar is zodat de vluchten aannemelijk veilig zullen verlopen, de bestuurder van de drone goed is opgeleid en dat de aanvraag wordt ingediend door een goed georganiseerd bedrijf.

Combi-ontheffing (all-in-one)

Voor het beroepsmatig vliegen met een drone kun je bij het ILT een combi-ontheffing aanvragen. De combi-ontheffing betreft alle zaken omtrent de drone: het toestel, de vlieger(s) en/of waarnemers en de organisatie waarvoor de drone-vlucht wordt uitgevoerd. Een combi-ontheffing kan gaan om een projectontheffing of bedrijfsontheffing:

 • Projectontheffing (eenmalig)
 • Een projectontheffing wordt afgegeven voor een specifiek/eenmalig project.

 • Bedrijfsontheffing (1 jaar)
 • Een bedrijfsontheffing wordt afgegeven voor een periode van 1 jaar en pas nadat er al meerdere malen met succes een Projectontheffing is aangevraagd door de organisatie in kwestie.

Klasse 1 vluchten

In principe wordt een combi-ontheffing alleen afgeven voor zogenaamde ‘klasse 1’ vluchten. Onder een klasse 1 vlucht wordt verstaan:

 • Een vlucht in ongecontroleerd luchtruim
 • Binnen Visual Line of Sight (VLOS), dus in het zicht van de bestuurder,

  maar;

 • Niet hoger dan 120 meter boven grond/water;
 • Niet verder dan 500 meter van de vlieger
 • Tenminste 150 meter horizontaal van mensenmenigte en bebouwing
 • Binnen de zichtvliegregels (VFR) binnen de daglichtperiode
Een ‘Klasse 2’ ontheffing, bijvoorbeeld voor het vliegen boven een mensenmenigte of gebouwen, hoger dan 120 meter of in het donker, is “alleen mogelijk bij groot maatschappelijk belang in combinatie met acceptabele risico’s”.

Ontheffing aanvragen

Per 1 oktober 2013 bedragen de kosten voor het in behandeling nemen van een

ontheffingsaanvraag 60 euro

. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing dien je te beschikken over:

1. Bewijs van Luchtwaardigheid (BvL) en geluidscertificaat

Een Bewijs van Luchtwaardigheid heeft betrekking op de betrouwbaarheid van je drone en is te vergelijken met een APK-keuring voor je auto.

 • Positief advies van het Euro USC over de luchtwaardigheid van je drone,

  of;

 • Toetsing van je drone door een nationale luchtvaartautoriteit,

  en;

 • Een document met daarin alle technische specificaties van je drone,

  en;

 • Aannemelijk bewijs dat je drone geen extreem geluid produceert

Geschatte kosten: €2.500,- bij een bij het Euro USC onbekend toestel, anders minder

2. Bewijs van bevoegdheid (BvB)

Een Bewijs van Bevoegdheid heeft betrekking op de ervaring van de bestuurder van de drone. Een BvB is vergelijkbaar met je autorijbewijs.

 • Aantoonbare praktijkervaring met de beheersing van een drone,

  en;

 • Aantoonbare theoretische kennis, bijvoorbeeld een door ILT geaccepteerd opleidingstraject voor RPAS-vliegers (NLR), of geslaagd voor Euro USC Ground School Examination + Operational Assessment + Flight Test,

  en;

 • Bedrijfshandboek met daarin o.a. een beschrijving van de organisatiestructuur en eindverantwoordelijke van het bedrijf in kwestie

Geschatte kosten Bewijs van Bevoegdheid: €1250,-

3. Verzekering

Je bent wettelijk verplicht je drone te verzekeren. Je drone dient goed verzekerd te zijn voor:

 • De risico’s van schade aan derden (in de lucht en op de grond) als gevolg van het beroepsmatig gebruik van de drone (inclusief risico’s van molest en kaping). Een reguliere bedrijfsverzekering sluiten de risico’s van molest en kaping uit en voldoet daarom niet aan de eisen. Een speciale luchtvaart verzekering voldoet wel.

Geschatte verzekeringskosten: afhankelijk van verzekering/maatschappij

4. Veiligheids Management Systeem

Je moet kunnen aantonen dat de organisatie waarvoor je de drone gebruikt beschikt over een Veiligheids Management Systeem. Zie voor meer informatie over dit onderwerp de website van het ILT.

Bewijs van inschrijving (BvI)

Een Bewijs van Inschrijving is vergelijkbaar met het kentekenbewijs van je auto. Het is voor ontheffing noodzakelijk je drone in te schrijven in het luchtvaartuigregister. Het nationaliteits-en inschrijvingskenmerk dat je na inschrijving ontvangt moet op het vliegend deel van én op het grondstation/afstandsbediening van je drone worden aangebracht. Ook is een ‘brandplaatje’ verplicht, met daarin niet alleen het nationaliteit-en inschrijvingskenmerk, maar ook de contactinformatie van de eigenaar of houder.

Kosten Bewijs van Inschrijving: €60,-

Alle eisen omtrent het aanvragen van een combi-ontheffing vind je in het Informatiebulletin lichte onbemande luchtvaartuigen, uitgegeven door het ILT.

TUG-vergunning

Na het ontvangen van een combi-ontheffing dien je per vlucht een TUG-vergunning aan te vragen. Een TUG-vergunning (Tijdelijk Uitzonderlijk Gebruik) wordt uitgegeven door de provincie waar de vlucht wordt uitgevoerd. Deze vergunning verleent toestemming voor het opstijgen en landen buiten een officieel luchthaventerrein. Niet alleen in het geval van een drone, maar ook bijvoorbeeld voor helikopters en luchtballonnen dient een dergelijke TUG-vergunning aangevraagd te worden. Een TUG-vergunning bevat informatie over de vluchtlocatie, tijdstip en beschrijving/doel van de vlucht. Let op: per provincie kunnen de regels voor de TUG-vergunning verschillen.

3 Reacties

 1. De gadgetman

  -1- Van alle drones lijkt de DJI Vision2 de meest verkochte. Is zo'n toestel al goedgekeurd met bijv. Bewijs van Luchtwaardigheid (BvL) en geluidscertificaat? -2- Is er een Drone WA verzekering? Waar?

 2. 2-1

  1 --> Geen idee, maar ik denk van wel... 2 --> Informeer bij je (of een) verzekeraar. Ik zou wel aangeven of het voor privé of zakelijk gebruik is; misschien dat je voor zakelijk gebruik een andere verzekering nodig hebt.

 3. GT

  das veel geld :0

Plaats een reactie